IllustStageRogle

Sommar qigong retreat – Rögle 2023

Ett av de stora målen med kinesisk medicin är att ta kontroll över sin hälsa. Den generiska termen för alla dessa metoder är Yang Sheng Fa.